Why D-Herbs Plus2016-12-27T09:40:00+00:00

ทำไมต้อง D – Herbs Plus?

ท่ามกลางทางเลือกที่หลากหลาย และมีผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันมากมาย ที่ต่างบอกกล่าวถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ของตน  

จึงอาจมีคำถามว่า ทำไมต้อง D – Herbs Plus?  และนี่คือคำตอบ

1. เพราะ D – Herbs Plus ผลิตจากสมุนไพรออร์แกนิค 100%  จากแปลงปลูกของสุดยอดสมุนไพร อันได้แก่ ผักเชียงดา เจี้ยวกู่หลาน เห็ดหลินจือ ฯลฯ ที่ปราศจากการใช้สารเคมี ทุกขั้นตอน โดยได้ผ่านการค้นคว้า วิจัย ในห้องปฏิบัติการร่วมกับคณะนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สู่การสกัดเฉพาะสารสำคัญเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย  มาบรรจุในแคปซูลพืช  (Veggie Capsule) ที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม ไม่แต่งสีแต่งกลิ่น และไม่ใส่สารกัดบูด

2. เพราะ D – Herbs Plus เป็นสารสกัดเข้มข้นที่มีคุณค่าล้วนๆ ไม่ได้นำใบของสมุนไพรมาบดเป็นผงแล้วบรรจุในแคปซูล ขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่น ต้องรับประทานวันละ 2 – 3 ครั้ง ครั้งละ 4 – 6 แคปซูล แต่ D – Herbs Plus ใช้รับประทานเพียงแค่วันละ 1 หน่วยบริโภค

3. เพราะ D – Herbs Plus ปลอดภัย 100% เนื่องจาก :-

3.1 สมุนไพรที่นำมาสกัด ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ ในโรงเรือนควบคุมโรค ควบคุมดิน และไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอนการปลูก

3.2 ได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตต่อเนื่องทุกปีจากองค์กรรับรองมาตรฐานระดับสากลทั้งในปละต่างประเทศในด้านมาตรฐานการผลิตและวิธีการที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

3.3 D – Herbs Plus เป็นที่สุดแห่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ลดการบริโภคลงเหลือเพียงแค่วันละ 1 หน่วยบริโภค ประกอบกับสกัดจากสมุนไพรที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ และการใช้แคปซูลพืชสีขาวที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม ไม่แต่งสี ไม่ใช้สารกันบูด ปลอดภัย 100% ปราศจากสารสเตียรอยด์  ไม่มีสารตกค้างสะสมในร่างกาย

4. D – Herbs Plus ดูแลทุกอาการของผู้บริโภค โดยมีหลายสูตรให้เลือก

4.1 สูตร 1 สำหรับผู้ที่เริ่มเป็นเบาหวาน

4.2 สูตร 2 สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานเรื้อรังมานาน

4.3 สูตร 3 แบบผงชงดื่ม สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ ป้องกันความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน และปรับสมดุลร่างกายทุกระบบ

5. D – Herbs Plus 1 กล่อง บรรจุ 30 แคปซูล โดยใช้รับประทานเพียง – วันละ –  1 แคปซูล เมื่อเทียบราคาต่อกล่องกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันรายอื่น ที่ต้องรับประทานวันละหลายครั้ง ครั้งละหลายแคปซูลแล้ว กล่าวได้ว่า D – Herbs Plus ราคาไม่ได้แพงแต่อย่างใดเลย

6. สมุนไพรทุกตัวที่นำมาสกัดเอาสารสำคัญเข้มข้นเพื่อบรรจุใน D – Herbs Plus ปลูกในระบบ Organic Herbs Contract Farming ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการปลูก นับตั้งแต่ดินที่เราใช้เพราะปลูกก็ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี เราใช้ปุ๋ยคอกจากธรรมชาติ และไม่ใช้สารเคมีในการจำกัดศัตรูพืช จึงเป็นการสร้างอาหารให้สมุนไพรของเราแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง และ ปลอดภัย 100% แบบ Back to Nature

7. การปลูกในระบบ Organic Herbs Contract Farming ของ D-Herbs Plus เป็นการช่วยสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรให้หันมาปลูกผักเชียงดาและสมุนไพรทุกตัวของ D – Herbs Plus ในระบบเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับวิถีธรรมชาติ และ เป็นมิตรกับผู้บริโภคอีกด้วย

“D – Herbs Plus นวัตกรรมจากธรรมชาติ สู่สมดุลของชีวิต”

Call Now Button