Quality & Safety2016-12-27T08:32:14+00:00

คุณภาพและความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม D – Herbs Plus เป็นที่สุดของนวัติกรรมเพื่อสุขภาพ ที่ผลิตจากสมุนไพรออร์แกนิคสกัดเข้มข้น สามารถใช้ดูแลสุขภาพ

ปรับสมดุลให้ร่างกายทุกระบบ  และรักษาโรคเบาหวาน โรคความดัน ไขมัน โรคหัวใจ  เห็นผลลัพธ์ในการใช้รักษาได้จริง และปลอดภัย 100%

ไม่มีสารตกค้าง ปราศจากสารสเตียรอยด์  เป็นที่ยอมรับจากองค์กรรับรองมาตรฐานจากทั่วโลก

สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของ D – Herbs Plus เป็นสุดยอดสมุนไพรที่ผ่านการค้นคว้า วิจัย ร่วมกับคณะนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางด้านโภชนาการและสรรพคุณทางด้านเภสัชวิทยา ที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพปรับสมดุลให้ร่างกายทุกระบบ  และรักษาโรคเบาหวาน โรคความดันไขมัน โรคหัวใจเห็นผลลัพธ์ในการใช้รักษาได้จริง (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมวดบทความ (Articles) หัวข้องานวิจัยและกรณีศึกษา)ส่วนประกอบของ D – Herbs Plus ที่เป็นราชาแห่งสมุนไพร ได้แก่ ผักเชียงดา เจี้ยวกู่หลาน เห็ดหลินจือ แปะก๊วย และ หญ้าหวาน นี้   สด สะอาด จากแปลงปลูกในระบบ Organic Herbs Contract Farming ที่ปราศจากการใช้สารเคมี ทุกขั้นตอน สู่การสกัดเฉพาะสารสำคัญเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย  มาบรรจุในแคปซูลพืช  (Veggie Capsule) ที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม ไม่แต่งสีแต่งกลิ่น และไม่ใส่สารกัดบูด  

D-Herbs Plus แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทอื่น เพราะ D – Herbs Plus เป็นสารสกัดเข้มข้นที่มีคุณค่าล้วนๆ ไม่ได้นำใบของสมุนพรมาบดเป็นผงแล้วบรรจุในแคปซูล ขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่น ต้องรับประทานวันละ 2 – 3 ครั้ง ครั้งละ 4 – 6 แคปซูล แต่ D – Herbs Plus ใช้รับประทานเพียงแค่วันละ 1 หน่วยบริโภค จึง ปลอดภัย 100% ไม่มีสารตกค้างสะสมในระยะยาว ไม่ทำลายตับ  ปลอดภัยจากสเตรียรอยด์  ลดความเสี่ยง “การฟอกไต”  และ สามารถรับประทานควบคู่ไปกับยาที่แพทย์สั่งได้ โดยปลอดภัย 100%

คุณภาพการผลิตและความปลอดภัย ที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม D – Herbs Plus ดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ เป็นประจำทุกปี และได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยจากองค์กรรับรองมาตรฐานระดับสากลทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ กลุ่มสหภาพยุโรป (โปรดดูรายชื่อองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ให้การรับรองมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในหน้า ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Welcome) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร D – Herbs Plus จึงมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย 100% และภูมิใจที่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติบนผืนแผ่นดินไทยสู่พี่น้องชาวไทยและชาวโลก

“D – Herbs Plus นวัตกรรมจากธรรมชาติ สู่สมดุลของชีวิต”

Call Now Button