Product 2017-09-14T06:44:23+00:00

Our Products

D-HERBS+ เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรออร์แกนิคสกัดเข้มข้น มาตรฐานระดับประเทศและสากล

ใช้เทคนิคในการคงคุณค่าสารสำคัญเข้มข้นในสมุนไพรได้มากกว่าการทานสมุนไพรแบบทั่วไปถึง 8 เท่า จึงช่วยควบคุม

เบาหวาน ความดัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ ความเสี่ยงโรคหัวใจ และเก๊าท์ อีกทั้งมีความปลอดภัยรับรองโดย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และพิสูจน์แล้ว ไม่มีสเตียรอยด์ จึงไม่ตกค้างสะสมเหมือนสมุนไพรทั่วไป

Original Recipe

สำหรับผู้มีปัญหา เบาหวาน ความดัน คอเลสเตอรอล

ไตรกลีเซอไรด์ และยูริค ระยะแรกเริ่ม เพียงวันละ 1 แคปซูล

ใช้วิธีการสกัดเย็นเพื่อให้ได้สารสำคัญในสมุนไพรมากกว่าถึง 8 เท่า

เมื่อเทียบกับการทานสมุนไพรแบบทั่วไป

ราคา   1,490 บาท

Advance Recipe

สำหรับผู้มีปัญหาเบาหวาน ความดัน คอเลสเตอรอล

ไตรกลีเซอไรด์ ยูริค ระยะเวลานาน มีค่าน้ำตาลสะสม

ค่าตับ ค่าไตสูง ต้องการฟื้นฟูตับอ่อนและไต

ใช้วิธีการแยกเอาแร่ธาตุฟอสฟอรัสออกจากสารสำคัญ

ในวัตถุดิบเพื่อลดการทำงานของไต

จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าไตสูง รวมทั้งผู้ผ่านการฟอกไต

ราคา   1,790 บาท

Healthy Recipe

สำหรับผู้เริ่มต้นดูแลสุขภาพ

ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน

คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์

เพียงวันละ 2 ซอง

ก่อนอาหารมื้อเช้า และก่อนนอน

ราคา   990 บาท