Product2018-05-03T10:55:32+00:00

Our Products

D-HERBS PLUS นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและสมุนไพรออร์แกนิคสกัดเข้มข้น 100%

มาตรฐานระดับประเทศและสากล ใช้เทคนิคในการคงคุณค่าสารสำคัญเข้มข้นในผักและสมุนไพร

ได้มากกว่าการทานแบบทั่วไปถึง 8 เท่า จึงช่วยควบคุมเบาหวาน ความดัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์

ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และเก๊าท์ ทั้งยังปลอดภัยรับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พิสูจน์แล้ว ไม่มีสเตียรอยด์ จึงไม่ตกค้างสะสมเหมือนสมุนไพรทั่วไป

Our Products

D-HERBS PLUS นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและสมุนไพรออร์แกนิคสกัดเข้มข้น 100%

มาตรฐานระดับประเทศและสากล ใช้เทคนิคในการคงคุณค่าสารสำคัญเข้มข้นในผักและสมุนไพร

ได้มากกว่าการทานแบบทั่วไปถึง 8 เท่า จึงช่วยควบคุมเบาหวาน ความดัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์

ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และเก๊าท์ ทั้งยังปลอดภัยรับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พิสูจน์แล้ว ไม่มีสเตียรอยด์ จึงไม่ตกค้างสะสมเหมือนสมุนไพรทั่วไป

Original Recipe

สำหรับผู้มีปัญหา เบาหวาน ความดัน คอเลสเตอรอล

ไตรกลีเซอไรด์ และยูริค ระยะแรกเริ่ม เพียงวันละ 1 แคปซูล

Original Recipe

สำหรับผู้มีปัญหา เบาหวาน ความดัน คอเลสเตอรอล

ไตรกลีเซอไรด์ และยูริค ระยะแรกเริ่ม เพียงวันละ 1 แคปซูล

ใช้วิธีการสกัดเย็นเพื่อให้ได้สารสำคัญในสมุนไพรมากกว่าถึง 8 เท่า

เมื่อเทียบกับการทานสมุนไพรแบบทั่วไป

ราคา   1,490 บาท

ใช้วิธีการสกัดเย็นเพื่อให้ได้สารสำคัญในสมุนไพร

มากกว่าถึง 8 เท่า

เมื่อเทียบกับการทานสมุนไพรแบบทั่วไป

ราคา   1,490 บาท

Advance Recipe

สำหรับผู้มีปัญหาเบาหวาน ความดัน คอเลสเตอรอล

ไตรกลีเซอไรด์ ยูริค ระยะเวลานาน มีค่าน้ำตาลสะสม

ค่าตับ ค่าไตสูง ต้องการฟื้นฟูตับอ่อนและไต

Advance Recipe

สำหรับผู้มีปัญหาเบาหวาน ความดัน คอเลสเตอรอล

ไตรกลีเซอไรด์ ยูริค ระยะเวลานาน มีค่าน้ำตาลสะสม

ค่าตับ ค่าไตสูง ต้องการฟื้นฟูตับอ่อนและไต

ใช้วิธีการแยกเอาแร่ธาตุฟอสฟอรัสออกจากสารสำคัญ

ในวัตถุดิบเพื่อลดการทำงานของไต

จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าไตสูง รวมทั้งผู้ผ่านการฟอกไต

ราคา   1,790 บาท

ใช้วิธีการแยกเอาแร่ธาตุฟอสฟอรัสออกจากสารสำคัญ

ในวัตถุดิบเพื่อลดการทำงานของไต

จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าไตสูง

รวมทั้งผู้ผ่านการฟอกไต

ราคา   1,790 บาท

Healthy Recipe

สำหรับผู้เริ่มต้นดูแลสุขภาพ

ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน

คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์

Healthy Recipe

สำหรับผู้เริ่มต้นดูแลสุขภาพ

ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน

คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์

เพียงวันละ 2 ซอง

ก่อนอาหารมื้อเช้า และก่อนนอน

ราคา   990 บาท

เพียงวันละ 2 ซอง

ก่อนอาหารมื้อเช้า และก่อนนอน

ราคา   990 บาท

Call Now Button