Product & Promotion OLD2017-08-31T08:40:53+00:00

Original Recipe

สูตร.1 : ออริจินอล (เบาหวาน ความดัน เริ่มต้น)

หากคุณตรวจพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ มีค่าสูงกว่า 126 mg/dL นั่นบ่งชี้ว่าคุณอยู่ในระยะเริ่มต้นของการเป็นโรคเบาหวานแล้ว หรือถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง มีไขมันในเลือด เช่น คลอเรสตอล หรือ ไตรกลีเซอไรด์ และมีกรดยูริกในเลือดสูง นี่คือสัญญาณเตือนว่า คุณควรจะต้องรีบดูแลตัวเอง เพื่อลดและควบคุมระดับน้ำตาล ไขมันและ ความดันโลหิตให้กลับคืนสู่ระดับปรกติโดยเร็ว เพราะหากคุณปล่อยให้ตัวเองเป็นเบาหวานเรื้อรังเป็นเวลานาน ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่างๆจะตามอีกหลายโรค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร D-Herbs Plus Original Recipe เป็นตัวช่วยที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มแรก

Learn More
ADD TO CART

Advance Recipe

สูตร.2 : แอดวานซ์ (เบาหวาน ความดัน ค่าไตสูง)

ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานเรื้อรังมาเป็นระยะเวลานาน หรือมีค่าความดันสูงมานาน และต้องรับประทานยาปริมาณมากอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้มีค่าตับ ค่าไตสูง เหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณว่าคุณต้องรีบหาทางเลือก หาตัวช่วยที่สามารถลดและควบคุมค่าน้ำตาลสะสม ค่าความดัน ค่าตับค่าไต อย่างได้ผลและ ปลอดภัย เพื่อคุณจะได้ลดและ งดการรับประทานยาเคมีลงไปได้ในที่สุด เพื่อป้องการการสะสมของสารตกค่างจากยาที่คุณรับประทานมาเป็นเวลานาน และมีโอกาสก่อตัวเป็นโรคร้ายชนิดใหม่เพิ่มให้คุณขึ้นมาอีก

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร D-Herbs Plus Advanced Recipe คือทางเลือกสู่ทางรอดที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวงจรของการเพิ่มสารเคมีเข้าไปในร่างกายไปจนตลอดชีวิต

Learn More
ADD TO CART

Healthy Recipe

สูตร.3 : เฮลตี้ (เริ่มต้นดูแลสุขภาพ)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบรับประทานอาหารนอกบ้าน อาหารจานด่วน และเมนูโปรด รวมทั้งดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล บ่อยครั้ง ก็ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล และไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่คุณยังใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ และต้องการลดความเสี่ยงในการเป็นโรควิถีชีวิต (Life Style Diseases)หรือโรคไม่ติดต่อ (Non – CommunicableDiseases) แต่ร้ายแรง เช่น เบาหวาน ความดัน และโรคหลอดเลือดทุกระบบ อันเนื่องมากจาก คลอเรสตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และกรดยูริก คุณจำเป็นต้องมีผู้ช่วยมือดีที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรควิถีชีวิตที่ร้ายแรงเหล่านั้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร D-Herbs Plus Healthy Recipe ตัวช่วยระหว่างวันที่จะช่วยดูแลสุขภาพ และปรับสมดุลให้ร่างกายของคุณทุกระบบ

Learn More
ADD TO CART
Call Now Button