How to Buy2017-11-21T05:36:30+00:00

คู่มือการสั่งซื้อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดีเฮิร์บส์ พลัส

เป็นสินค้าสำหรับดูแลสุขภาพ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสูงสุด

และการใช้สินค้าอย่างถูกต้อง

ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

หรือสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา

06.00 – 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุด 

ช่องทางการติดต่อ/สั่งซื้อ

สำหรับเว็บไซต์ท่านสามารถดำเนินการง่ายๆ

ด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.1 ในเมนู สินค้า เลือกที่ หน้าสินค้า เลือกชมสินค้าโปรโมชั่น

1.2 หรือ เลือกสินค้าที่ต้องการ

2.1 หลังจากเลือกสินค้าลงตะกร้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้า รายละเอียดสินค้า โดยท่านสามารถเพิ่ม/ลดจำนวนการสั่งซื้อได้

2.2 หลังจากนั้นรูปรถเข็นบริเวณมุมขวาบนจะปรากฏจำนวนการสั่งซื้อ ท่านสามารถตรวจเช็ครายการสั่งซื้อหรือดำเนินการชำระเงิน

2.3 ในหน้า ตรวจเช็ครายการสั่งซื้อ ท่านสามารถเพิ่ม/ลดยอดการสั่งซื้อ หรือยกเลิกการสั่งซื้อ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

3.1 ในหน้า ดำเนินการชำระเงิน ท่านจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการจัดส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงิน

3.2 หากเลือกชำระเงินโดยวิธี โอนเงินข้าบัญชีธนาคาร ระบบจะแจ้ง หมายเลขการสั่งซื้อ พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน

3.2 หลังจาก ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนท่าน ยืนยันการชำระเงิน ได้ที่ http://www.d-herbsplus.com/confirm-payment/

และสามารถ ติดตามสินค้า ได้ที่ http://www.d-herbsplus.com/tracking/

คู่มือการสั่งซื้อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดีเฮิร์บส์ พลัส เป็นสินค้าสำหรับดูแลสุขภาพ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสูงสุด และการใช้สินค้าอย่างถูกต้องควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุด 

ช่องทางการติดต่อ/สั่งซื้อ

สำหรับเว็บไซต์ท่านสามารถดำเนินการง่ายๆ ด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.1 ในเมนู สินค้า เลือกที่ หน้าสินค้า เลือกชมสินค้าโปรโมชั่น

1.2 หรือ เลือกสินค้าที่ต้องการ

2.1 หลังจากเลือกสินค้าลงตะกร้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้า รายละเอียดสินค้า โดยท่านสามารถเพิ่ม/ลดจำนวนการสั่งซื้อได้

2.2 หลังจากนั้นรูปรถเข็นบริเวณมุมขวาบนจะปรากฏจำนวนการสั่งซื้อ ท่านสามารถตรวจเช็ครายการสั่งซื้อหรือดำเนินการชำระเงิน

2.3 ในหน้า ตรวจเช็ครายการสั่งซื้อ ท่านสามารถเพิ่ม/ลดยอดการสั่งซื้อ หรือยกเลิกการสั่งซื้อ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

3.1 ในหน้า ดำเนินการชำระเงิน ท่านจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการจัดส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงิน

3.2 หากเลือกชำระเงินโดยวิธี โอนเงินข้าบัญชีธนาคาร ระบบจะแจ้ง หมายเลขการสั่งซื้อ พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน

3.2 หลังจาก ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนท่าน ยืนยันการชำระเงิน ได้ที่ http://www.d-herbsplus.com/confirm-payment/

และสามารถ ติดตามสินค้า ได้ที่ http://www.d-herbsplus.com/tracking/

Call Now Button