How to Buy 2017-08-31T10:38:34+00:00

คู่มือการสั่งซื้อสินค้า

 

ผลิตภัณฑ์ของ ดีเฮิร์บส์ พลัส เป็นสินค้าสำหรับดูแลสุขภาพของลูกค้า

ทางเราจึงจำเป็นต้องรบกวนลูกค้าให้สอบถาม และแจ้งข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ในการแนะนำการเลือกใช้สินค้าอย่างถูกต้อง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญหาสุขภาพคอยตอบคำถามท่าน

ช่วงเวลาในการตอบคำถาม เริ่มตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

 

ช่องทางในการติดต่อสอบถามมี ดังนี้

 

หลังจากได้รับคำแนะนำในการซื้อ ลูกค้าก็สามารถรับทราบรายละเอียดของสินค้าได้จากทางหน้าเว็บไซต์ http://www.d-herbsplus.com/

หรือในหน้าสินค้า http://www.d-herbsplus.com/product/ และสามารถเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้

ผลิตภัณฑ์ของ ดีเฮิร์บส์ พลัส เป็นสินค้าสำหรับดูแลสุขภาพของลูกค้า

ทางเราจึงจำเป็นต้องรบกวนลูกค้าให้สอบถาม และแจ้งข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ในการแนะนำการเลือกใช้สินค้าอย่างถูกต้อง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญหาสุขภาพคอยตอบคำถามท่าน

ช่วงเวลาในการตอบคำถาม เริ่มตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ช่องทางในการติดต่อสอบถามมี ดังนี้

หลังจากได้รับคำแนะนำในการซื้อ ลูกค้าก็สามารถรับทราบรายละเอียดของสินค้าได้จากทางหน้าเว็บไซต์ http://www.d-herbsplus.com/

หรือในหน้าสินค้า http://www.d-herbsplus.com/product/ และสามารถเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้