Event & Activity2016-12-27T09:05:47+00:00

1. Headline งาน Lanna Expo 2016

D – Herbs Plus ขอส่งมอบความรู้สึกขอบคุณและประทับใจจากงานงาน Lanna Expo 2016 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนม์พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในกระแสตอบรับอย่างคับคั่งอบอุ่นและเป็นเกียรติอย่างสูงจากคุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณ ธนา แก้วนิล  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และอีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้บันทึกภาพไว้ รวมทั้งมวลมิตรผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเยี่ยมชม มาให้กำลังใจ มาศึกษาหาข้อมูล มาร่วมกิจกรรม และมาสอบถามความข้องใจจนมั่นใจและตัดสินใจเลือก D – Herbs Plus นวัตกรรมจากธรรมชาติ สู่ความสมดุลของชีวิต ไปพิชิตเบาหวาน ความดัน คลอเรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์

งานกิจกรรมประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจไทย – อาเซียน (Business Networking)

D – Herbs Plus ขอส่งมอบความรู้สึกขอบคุณและประทับใจจากงานงาน Lanna Expo 2016 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนม์พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในกระแสตอบรับอย่างคับคั่งอบอุ่นและเป็นเกียรติอย่างสูงจากคุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณ ธนา แก้วนิล  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และอีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้บันทึกภาพไว้ รวมทั้งมวลมิตรผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเยี่ยมชม มาให้กำลังใจ มาศึกษาหาข้อมูล มาร่วมกิจกรรม และมาสอบถามความข้องใจจนมั่นใจและตัดสินใจเลือก D – Herbs Plus นวัตกรรมจากธรรมชาติ สู่ความสมดุลของชีวิต ไปพิชิตเบาหวาน ความดัน คลอเรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์

งาน Organic & Natural Fair 2016  

D – Herbs Plus ขอส่งมอบความรู้สึกขอบคุณและประทับใจจากงานงาน Lanna Expo 2016 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนม์พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในกระแสตอบรับอย่างคับคั่งอบอุ่นและเป็นเกียรติอย่างสูงจากคุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณ ธนา แก้วนิล  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และอีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้บันทึกภาพไว้ รวมทั้งมวลมิตรผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเยี่ยมชม มาให้กำลังใจ มาศึกษาหาข้อมูล มาร่วมกิจกรรม และมาสอบถามความข้องใจจนมั่นใจและตัดสินใจเลือก D – Herbs Plus นวัตกรรมจากธรรมชาติ สู่ความสมดุลของชีวิต ไปพิชิตเบาหวาน ความดัน คลอเรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์

งาน Startup Thailand & Digital Thailand

อีกก้าวหนึ่งของ D – Herbs Plus ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนวัตกรรมแห่งสุขภาพ ในทุกกระบวนการผลิต ในงาน Startup Thailand & Digital Thailand ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559   ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนม์พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมด้านสุขภาพ ในด้านต่างๆ ดังนี้

@@@ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สมุนไพรทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของ D – Herbs Plus

@@@ การปลูกในระบบ Organic Contract Farming เป็นรายแรกในประเทศไทย

@@@ การลดปริมาณการบริโภคให้เหลือเพียง 1 หน่วยต่อวัน ด้วยการสกัดเฉพาะสาระสำคัญเข้มข้นที่พิชิตเบาหวาน ความดัน คลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ และกรดยูริค

@@@ การพัฒนาส่วนประกอบของสมุนไพรออร์แกนิค 100% ให้เป็นนวัตกรรม 3Bs ที่เป็นเอกลักษณ์ของ D-

Herbs Plus คือ Block!!! Burn!!! Balance!!! ยับยั้ง /// เผาผลาญน้ำตาลและไขมันในเลือด /// และปรับสมดุล

ของร่างกายทุกระบบ!!!

งาน Unseen Lanna 2016

ระหว่าง 14 – 18 กันยายน 2559 D – Herbs Plus ที่สุดแห่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ได้เข้าร่วมในงาน Unseen Lanna 2016 มหกรรมสุดยอดสินค้าโอทอป ล้านนา  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

Call Now Button