About 2016-12-21T02:43:29+00:00

Our History

ประวัติองค์กร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร D – Herbs Plus เป็นสมุนไพรออร์แกนิคสกัดเข้มข้นที่พิชิต เบาหวาน ความดัน ไขมัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ กรดยูริค และปรับสมดุลให้ร่างกายทุกระบบ ดำเนินการผลิตโดยบริษัท 118 ตองพีเทรดเดอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ 3 ในเครือธุรกิจ 118 กรุ๊ป 

บริษัท ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นบริษัทที่สามในเครือ 118 กรุ๊ป ที่ประสบความสำเร็จ ได้รับความเชื่อถือทางด้านการเกษตร การผลิต การแปรรูป และจัดจำหน่ายทั่วประทศ ตลอดจนได้รับความยอมรับจากทั้งเกษตรกรผู้ร่วมผลิต  และ คู่ค้าที่ร่วมธุรกิจ ว่าทุกบริษัทในครือ 118 กรุ๊ป เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร การค้า และการบริหารจัดการ เป็นอันดับต้นๆของประเทศ

จากความสำเร็จในการดำเนินุรกิจทางด้านการเกษตร  ภายใต้การนำของคุณ ปรัชญา อิทธิรส ประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจในเครือ 118 กรุ๊ป  ที่มีวิสัยทัศน์ และ เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี มีชีวิตที่ดี และพี่น้องเกษตรกรมีอาชีพ มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ และมีรายได้ที่มั่นคง จึงทำให้บริษัท ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด  ทำการพัฒนาธุรกิจอาหารเสริมจากสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ  นอกเหนือไปจากผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตเพื่อการบริโภคตามปรกติโดยทั่วไป   จึงนำไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านให้เกิดคุณค่าสูงสุด ในรูปของผลิตอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ D – Herbs  Plus ที่สามารถดูแลสุขภาพของผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ คอเรสโตรอลสูง  โดยใช้ผักสมุนไพรพื้นบ้านของภาคเหนือเป็นส่วนประกอบสำคัญ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร D-Herbs Plus  จึงเริ่มก่อกำเนิดขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ ดำเนินการด้าน Organic Herbs Contract Farming ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือเป็นรายแรกของประเทศไทย ที่ทำให้เกษตรกรมีงานทำ มีรายได้ มีความรู้ในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ที่ไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการปลูก   

จากนั้น จึงนำผลิตผลหรือวัตถุดิบที่ได้มาผนวกเข้ากับเทคนิควิธีการทางเทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรมที่ทันสมัย สกัดเฉพาะสาระสำคัญเข้มข้นมาบรรจุในแคปซูลพืช ที่เรียกว่า Vcaps จากพืชที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม  ไม่แต่งสี  และ ไม่ใส่สารกันบูด  จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม D – Herbs Plus ที่ฉีกกฏสมุนไพรแบบเดิมๆ ที่ใช้รับประทานเพียงวันละ 1 หน่วยบริโภค จึงปลอดภัย 100%  ลดการสะสม ลดการตกค้าง ไม่ทำลายตับ โดยผ่านการวิจัยและรับรองจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเทศไทย  ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและคุณภาพจากองค์กรรับรองมาตรฐานระดับสากล จาก USDA EU และจากองค์การอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

D – Herbs Plus ผลิตภัณฑ์สริมอาหาร ที่ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ตองพี  เทรดเดอร์ จำกัด  จึงให้สามารถให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ว่า  เราได้  “สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ท้องถิ่น” ไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ชีวิตที่ดี ให้แก่ผู้บริโภคและเกษตรกรอย่างแท้จริง   D  – Herbs Plus จึงภูมิใจและมั่นใจที่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมจากธรรมชาติจากผืนแผ่นดินไทยสู่พี่น้องชาวไทยและชาวโลก

Our Vision

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี มีชีวิตที่ดี และพี่น้องเกษตรกรมีอาชีพ มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ และมีรายได้ที่มั่นคง”

“D – Herbs Plus นวัตกรรมจากธรรมชาติ สู่สมดุลของชีวิต”