ออร์แกนิก…ดีอย่างไร? ทำไมต้องออร์แกนิก?

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพ หรือเป็นคนหนึ่งที่ทันกระแสของวิถีการกิน การอยู่ และความเป็นไปของโลกใบนี้ แน่นอนว่าคำว่า “ออร์แกนิก” (Organic) หรือ ที่ภาษาไทยเรียกว่า “เกษตรอินทรีย์” ไม่ใช่คำใหม่สำหรับคุณ แถมยังได้ยินบ่อยจนคุ้นหู

ว่าแต่ว่า Organic หรือ เกษตรอินทรีย์ คืออะไรกันแน่ และที่ผลิตภัณฑ์ทั้งสดจากฟาร์มและทั้งที่แปรรูปแล้วทั้งหลายต่างแปะฉลาก พะยี่ห้อ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนั้น จริงหรือเท็จ? แท้หรือเทียม? ใครจะบอกได้?

ออร์แกนิก คืออะไร

       อาหารออร์แกนิค คือกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ ที่มาจากธรรมชาติ 100 % นับตั้งแต่ดินที่จะปลูก ต้องไม่ผ่านการใช้สารเคมีมาอย่างน้อย 1 ปี  มาจนถึงเมล็ดพันธ์พืชที่จะนำมาปลูกก็เป็นเมล็ดพันธ์ธรรมชาติที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม เมื่อปลูกแล้วก็ต้องไม่ใช้ปุ๋ยที่เป็นสารเคมีมาเร่งการเจริญเติบโต

ออร์แกนิกดีอย่างไร?

การทำการเกษตรแบบออร์แกนิกที่ปล่อยให้การเจริญเติบโต

เป็นไปโดยธรรมชาตินี้ ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา

ทั้งระบบ เพราะเมื่อเราเลิกใช้สารเคมี ดินก็จะเริ่มดี ไส้เดือนก็มีชีวิตรอด

ช่วยพรวนดินและขับถ่ายมูลให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติ พืชผักเจริญเติบโต

อย่างบริสุทธิ์ ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีตามไปด้วย เมื่อต้องกำจัดแมลง

การปลูกแบบออร์แกนิกก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นสารเคมี แต่ใช้ผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติมากำจัดแมลง บรรดาผีเสื้อ ผึ้ง และแมลงมีปีกต่างๆ ก็มาดื่มกินน้ำหวานจากเกสรดอกและผสมเกสรได้อย่างเสรี นี่คือที่มาของคำว่า ออร์แกนิค หรือ เกษตรอินทรีย์ ที่เป็นห่วงโซ่ธรรมชาติจากชีวิตสู่ชีวิต ที่เสริมส่งและเกื้อกูลกัน

ทำไมต้องออร์แกนิก?


เมื่อเข้าใจในวิธีการเกษตรแบบออร์แกนิกแล้ว คุณผู้อ่านคงเชื่อมโยงไปได้ว่าอาหารที่เรารับประทาน ทั้งที่แปรรูปและไม่แปรรูป หากมาจากการผลิตที่ปราศจากสารเคมีทุกขั้นตอนนั้น ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราโดยตรงทั้งในระยะสั้นและระยาว   และอาหารออร์แกนิคได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากกว่าอาหารทั่วๆไป เราจึงต้องใส่ใจ ให้ความสำคัญ และเลือกที่จะบริโภคแต่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพและชีวิตของรา รวมทั้งของห่วงโซ่ชีวิตอื่นตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวแล้วอีกด้วย

ก่อนที่โรคภัยไข้เจ็บจะมาเยือน หรือเมื่อจะต้องเยียวยารักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายโดยการลดและหลีกเลี่ยงยาเคมีแผนปัจจุบันแล้ว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตจากสมุนไพรออร์แกนิก ที่ได้มาตรฐานการปลูกและการจัดการแบบเกษตรอินทรีย์คือทางเลือกที่ดีที่สุด

D–Herbs Plus : นวัตกรรมจากสมุนไพรออร์แกนิกสู่ความสมดุลของชีวิต

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร D – Herbs Plus ที่สุดแห่งทางเลือกที่จะช่วยให้คุณลดและควบคุม เบาหวาน ความดัน และ ไขมันร้ายทั้งหลาย  ที่สะสมอยู่ในร่างกายไม่ว่าจะในระยะเริ่มต้น หรือ เรื้อรังมานานแล้วก็ตาม

D – Herbs Plus ผลิตจากสมุนไพรออร์แกนิค 100%  จากแปลงปลูกของสุดยอดสมุนไพร อันได้แก่ ผักเชียงดา เจี้ยวกู่หลาน เห็ดหลินจือ หญ้าหวาน ใบแปะก๊วย ฯลฯ ผ่านการค้นคว้า วิจัย สู่การสกัดเฉพาะสารสำคัญเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บรรจุในแคปซูลพืช (Veggie Capsule) ที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม ไม่แต่งสีแต่งกลิ่น และไม่ใส่สารกัดบูด

D – Herbs Plus

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตแบบออร์แกนิกในทุกขั้นตอนการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

Organic USDA

รับรองมาตรฐานการผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกา

Organic EU

รับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป  

Canadian Organic Standards (COS)

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศแคนาดา

OneCert Organic International Certification

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบ Organic Herbs Contract Farming ระดับสากล

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)

รับรองมาตรฐานระบบงานเกษตรอินทรีย์ ตามกรอบมาตรฐานนานาชาติ

หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ CODEX รับรองการเป็น GMP (Good Manufacturing Practice)

รับรองวิธีการผลิตที่ดีทั้งระบบและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อย. หรือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ว่ามีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการ

มาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งชาติ

รับรองมาตรฐานอาหารว่าผ่านกรรมวิธีในการผลิตตามศาสนบัญญัติ อนุมัติให้มุสลิมทั่วโลกบริโภคได้

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

รับรองว่า D – Herbs Plus เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559

D – Herbs Plus

“นวัตกรรมจากธรรมชาติ สู่สมดุลของชีวิต”

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรออร์แกนิคแท้ 100%

พิชิตเบาหวาน ความดัน ไขมัน คลอเรสตอรอล

ไตรกลีเซอไรด์ และกรดยูริค

D-Herbs Plus  ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอด 24 ชม.

แสกน QR Code ที่นี่
2017-03-29T04:44:53+00:00
Call Now Button