ผู้บริหารบริษัท 118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลเกล้าฯถวายผลิตภัณฑ์ D-Herbs Plus

ผู้บริหารบริษัท 118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลเกล้าฯถวายผลิตภัณฑ์ D-Herbs Plus

ผู้บริหารบริษัท 118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลเกล้าฯถวายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคไทยมาตรฐานสากลแบรนด์ D-Herbs Plus สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2560

    คุณปรัชญา อิทธิรส ประธานกรรมการบริหารบริษัท 118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ D-Herbs Plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและสากลถึง 3 สถาบัน และในฐานะเจ้าแรกในไทยที่ประกอบธุรกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรไทยโดยเฉพาะในกลุ่มภาคเหนือในรูปแบบ Herbs Contract Farming ได้รับเกียรติและโอกาสอย่างสูงสุดในการเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าออร์แกนิคร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ ในการเฝ้ารับเสด็จและทูลเกล้าฯถวายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเสริมจากสมุนไพรออร์แกนิคแบรนด์ D-Herbs Plus แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2560 ภายใต้ชื่อ “สวทช.ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

    ทั้งนี้ คุณปรัชญา  อิทธิรส เปิดเผยว่า นับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดและสร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว และบริษัท 118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าออร์แกนิคทูลเกล้าฯถวายผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากความตั้งใจและใส่ใจในการผลิตจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คนไทยมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยการใช้สมุนไพรไทยอย่าง “เชียงดา” โดยนำมาเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นสุดยอดสมุนไพรไทยติดอันดับ 1 ใน 8 สมุนไพรไทยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ อีกด้วย

By |2017-04-18T08:32:04+00:00เมษายน 18th, 2017|News|ปิดความเห็น บน ผู้บริหารบริษัท 118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลเกล้าฯถวายผลิตภัณฑ์ D-Herbs Plus
Call Now Button