การรับรองมาตรฐานแปลงปลูกสมุนไพรออร์แกนิก

การรับรองมาตรฐานแปลงปลูกสมุนไพรออร์แกนิก

การรับรองมาตรฐานแปลงปลูกสมุนไพรออร์แกนิก

เพราะคุณ คือคนสำคัญ เราจึงใส่ใจ 

ดี – เฮิร์บส พลัส มอบความปลอดภัยสูงสุด 100% ให้แก่ผู้บริโภค ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตวัตถุดิบจากแปลงปลูกสมุนไพรออร์แกนิกในระดับมาตรฐานสากลที่นานาประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปให้การยอมรับ

จากภาพ : Mr. Nagendra Yadav นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจาก OneCert Organic International Certifications เข้าตรวจแปลงปลูกสมุนไพรออร์แกนิกของ D – Herbs Plus ที่ดำเนินการร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกสมุนไพร ด้วยระบบ ออร์แกนิก อ. แม่แตง และ อ. ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ทุกกระบวนการได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ

Organic Safety Standard of the United States Department of Agriculture (USDA) ในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 

และ European Union of Agriculture Department (EU) ในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งสหภาพยุโรป เพื่อให้การรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ในทุกกระบวนการผลิตแบบ Organic Herbs Contract Farming แก่ D – Herbs Plus 

ทำให้ D – Herbs Plus มีคุณภาพตามเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป

มั่นใจยิ่งขึ้นด้วย การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานการปลูกในระบบออร์แกนิกระดับสากลนี้ เราได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ล่าสุดโดยครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินเป็นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

และ D – Herbs Plus ผ่านการรับรองมาตรฐานจากทั้งสององค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

By |2017-03-29T02:53:19+00:00มกราคม 13th, 2017|Events|ปิดความเห็น บน การรับรองมาตรฐานแปลงปลูกสมุนไพรออร์แกนิก
Call Now Button